Hello everybody! Let’s make a circle and sing our ‘hello song’…!
właśnie tak rozpoczynają się nasze codzienne spotkania z przedszkolakami.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, a także wciąż rosnącego zapotrzebowania na komunikację w języku angielskim w codziennym życiu, w naszym przedszkolu realizujemy program nauczania dwujęzycznego. Dwujęzyczne dzieci nierzadko osiągają lepsze wyniki w nauce, od wyników dzieci posługujących się wyłącznie jednym językiem. Dwujęzyczność pozwala na szybszy rozwój zdolności w zakresie komunikowania się, myślenia i poznawania, otwiera na inne kultury oraz uczy tolerancji.

W naszym przedszkolu zajęcia języka angielskiego odbywają się w systemie codziennym. Każdego dnia maja miejsce zajęcia dydaktyczne z wprowadzaniem słownictwa, kartami obrazkowymi, grami tematycznymi, zabawami, śpiewaniem piosenek, wykonywaniem zadań plastycznych, a także z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Dzieci poprzez takie aktywności w swobodny sposób przyswajają nowe struktury językowe i słownictwo, oraz utrwalają te już im znane, poprzez wielokrotne powtarzanie materiału z użyciem dialogów i aranżowanych scenek sytuacyjnych. Dysponujemy bogatym zapleczem materiałów i pomocy dydaktycznych, które pozwalają nam na różnorodne i kreatywne zajęcia z dziećmi.

Język angielski wdrażany jest na bieżąco z użyciem codziennych sytuacji z życia przedszkolnego.

Metody, jakich używamy podczas codziennych zajęć z dziećmi to:

  • Metoda naturalna
  • Metoda Audiolingwalna
  • Total Immersion Approach – „zanurzenie” w języku
  • TPR – Metoda reagowania całym ciałem
  • Metoda bezpośrednia
  • CLIL – Zintegrowane kształcenie
    przedmiotowo-językowe
  • Storytelling – uczenie poprzez czytanie książeczek anglojęzycznych
  • Drama – zabawy naśladujące

And now… ‘(…) see you later alligator! Bye bye bye butterfly!’