Ubezpieczenie NNW

Zachęcamy do skorzystania z możliwość samodzielnego ubezpieczenia dziecka w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Ubezpieczenie jest zawierane online poprzez linki (w zależności od SU): 

https://ubestrefa.pl/oferta/5xe4ho

https://ubestrefa.pl/oferta/j4m8hq

https://ubestrefa.pl/oferta/sotruj

Po wybraniu jednego z dostępnych wariantów następuje płatność online, która jest tożsama z zawarciem umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie jest dobrowolne.

Podmiot Obsługujący ubezpieczenie:
Andrzej Neumann
tel. 602 48 99 48
e-mail: aneumann@agentpzu.pl